Informacje klasowe:

Konto klasowe, na które można dokonywać wpłat:   24 2490 1044 0000 4200 2015 4937  (Alior Bank S.A.   ALIOR T-Mobile Usługi Bankowe).

W tytule przelewu proszę wpisywać Imię i Nazwisko Dziecka oraz cel wpłaty.

Składki klasowe: 5 zł/m-c

Ubezpieczenie: 45 / 55 / 65 zł  (wpłaty do 28 września 2016 !!!)
– jeśli ktoś nie zamierza ubezpieczać dziecka w ramach proponowanego ubezpieczenia to proszę o przekazanie mi takiej informacji oraz złożenie stosownego oświadczenia w sekretariacie szkoły (szczegóły w sekretariacie szkoły)
– osoby będące w trudnej sytuacji finansowej, a chcące skorzystać z powyższego ubezpieczenia, mogą złożyć wniosek do Dyrektora szkoły z prośbą o wsparcie (szczegóły w sekretariacie szkoły)

Rada Rodziców
Opłaty są takie same jak w zeszłym roku szkolnym
Bardzo proszę o wpłaty do 30 listopada  i 100 % frekwencje wpłat 🙂 dzięki temu otrzymamy zwrot za wpłacone składki ( poniżej info )

Wysokość składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:
– do SP 17 uczęszcza jedno dziecko – opłata 35 zł,
– do SP 17 uczęszcza dwoje dzieci – opłata po 25 zł za każde dziecko,
– do SP 17 uczęszcza troje i więcej dzieci – opłata po 20 zł za każde dziecko.

Zwroty dla klasy (za wpłacone składki na Radę Rodziców)
– zwrot 40% wpłaconej kwoty, jeżeli powyżej 90% uczniów klasy dokona wpłat,
– zwrot 35% wpłaconej kwoty jeżeli powyżej 75% uczniów klasy dokona wpłat,
– zwrot 30% wpłaconej kwoty jeżeli powyżej 60% uczniów klasy dokona wpłat.